Kategorie produktů

Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) Ceny za zboží jsou platné, když jsou na tomto místě: https://obchod.arcom.cz uvedené. Zboží je až do úplného zaplacení majetkem prodávajícího, ohledně případné reklamace pište na reklamace@arcom.cz.

Práva a povinnosti prodávajícího

   Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží obdrží kupující ke zboží vždy daňový doklad.
   Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné ve vztahu k třetím subjektům.
   Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
   Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
   Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.
   V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li prodávající od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 5 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

Práva a povinnosti kupujícího

   Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. Z důvodu velkého počtu změn údajů jsme nuceni zavést zpoplatnění této služby od 1.1. 2021. Poplatek byl stanoven na 300,- Kč.
   Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
   Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 5 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.
   V případě zaplacení zboží předem musí kupující při převzetí zboží na pobočce předložit občanský průkaz ke kontrole totožnosti (místo občanského průkazu je možný řidičský průkaz nebo cestovní pas).
   při platbě nad 20 000 Kč se musí každý zákazník prokázat dokladem prokazujícím jeho oprávněnost (občanský průkaz, řidičský průkaz) na pobočce, kde si zvolil vyzvednutí zásilky.

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) Ceny za zboží jsou platné, když jsou na tomto místě: https://obchod.arcom.cz uvedené. Zboží je až do úplného zaplacení majetkem prodávajícího, ohledně případné reklamace pište na reklamace@arcom.cz. 
Nákupní košík

Košík je prázdný

Poslední navštívené produkty
  • Doposud jste žádný produkt nenavštívil(a).
Facebook
©