ARCOM - internet a počítače
   
Vyhledávání

PLATNOST

Tyto obchodní podmínky platí od 1.4.2010 pro nákup v internetovém obchodě http://obchod.arcom.cz firmy Radomil Šmíd, Nádražní 104, Horšovský Týn 34601. IČO:41628705, DIČ: CZ6804240454, tel.: +420 379423636. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.


OBJEDNÁVKA

Objednávku zboží vytvoříte přímo na stránkách http://obchod.arcom.cz postupem, který je popsán v návodu jak nakupovat.


Náležitosti objednávky - u on-line objednávky je nutné vyplnit označena políčka:

v kolonce Plátce - Jméno, Příjmení, Ulice, čp., Město, PSČ, Stát

v kolonce Plátce - Firma, IČ, DIČ, pokud chcete zboží objednat na firmu

v kolonce Příjemce - Jméno, Příjmení, Ulice, čp., Město, PSČ, Stát, pouze pokud je rozdílná od fakturační adresy!!

telefonické a e-mailové spojení, nutné pro případné změny typu zboží

případné doplňující údaje. Po odeslání objednávky a jejím následném zpracování bude kupujícímu e-mailem odesláno potvrzení o jejím přijetí. V případě, že v tomto potvrzení naleznete nějaké nesrovnalosti neprodleně kontaktujte prodávajícího (viz. kontakty).


OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Veškeré podané objednávky jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje,

že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení přijetí objednávky prodávajícím. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Vlastnické právo na objednané zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím. Zboží je až do zaplacení majetkem prodávajícího.


PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na uvedenou adresu kupujícího. Při převzetí zásilky od přepravce, obdrží kupující se zbožím i daňový doklad a dodací (záruční) list. Veškerá osobní data, která jsou součástí objednávky nebo nám byla sdělena během registrace jsou prodávajícím považována za důvěrná. Tyto údaje jsou dle zákona chráněny proti zneužití a zásadně nebudou sdělovány třetím osobám, kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (banky, přepravci a pod.) a to pouze v nutném rozsahu. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to písemně požádá. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.


Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

  • zboží se již nevyrábí nebo nedodává

  • změnila se výrazným způsobem prodejní cena


V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje, že neprodleně (e-mailem nebo telefonicky) kontaktuje kupujícího a domluví se na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod.). Pokud již kupující za zboží zaplatil (bankovním převodem) a skutečná cena bude nižší než zaplacená, budou peníze převedeny zpět na účet kupujícího v nejkratším možném termínu. V případě, že skutečná cena bude vyšší, bude kupujícímu dán k úhradě rozdíl těchto částek. Zákon ukládá prodejcům dodávat české manuály u všech produktů toto se však nevztahuje na produkty, jenž nejsou tzv. "samostatně činné". Český návod tedy není možné získat např. k pevnému disku či základní desce. U produktů jako jsou stolní DVD přehrávače, tiskárny či fotoaparáty je samozřejmě takovýto návod součástí balení. V případě, že manuál součástí balení není, kontaktujte nás prosím telefonicky nebo e-mailem, návod Vám bude poslán obratem.


PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží zasláno. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Kupující má právo zrušit odeslanou objednávku nebo odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží podle platného Občanského zákoníku. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu a s veškerým příslušenstvím poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum doručení zboží prodávajícímu). Po obdržení vráceného zboží, prodávající kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.


Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy v těchto případech:

  • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem kupujícího započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění

  • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího

  • na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

  • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal


Při převzetí zásilky je kupující povinen překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice, apod.) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno ihned telefonicky oznámit prodávajícímu.

Sepsat s dopravcem zápis o škodě a tento zaslat faxem nebo e-mailem prodávajícímu. V případě převzetí zásilky od dopravce nemá kupující žádné nároky na pozdější reklamace poškozené zásilky vůči prodávajícímu. Převzetím zásilky je další reklamace ohledně poškození a neúplnosti zásilky řešena pouze s dopravcem.


PLATEBNÍ PODMÍNKY

V současné době můžete platit v internetovém obchodě těmito způsoby:

  • dobírkou - při převzetí dobírky, kdy si zboží necháte dovézt přepravní službou, cena dobírky je 120,- Kč bez DPH.

  • bankovním převodem - na základě proforma faktury, platba se provádí předem a zboží Vám je následně doručen již bez jakýchkoliv dalších poplatků po připsání peněz na náš účet. Tento způsob platby se používá vždy, pokud si objednáte zboží, u kterého je označení, že je pouze na objednávku.

  • hotově - v případě osobního odběru na prodejně


Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Prodávající vždy při potvrzení objednávky potvrdí taktéž platnost ceny objednaného zboží. V případě, že bude prodávajícím nahlášena cena vyšší než je uvedená na objednávce, může kupující novou cenu příjmout nebo zrušit objednávku.

V případě, že je nová, platná cena nižší než je cena uvedená na objednávce, bude zboží kupujícímu dodáno za aktuální (nižší) cenu.

Přihlášený uživatel